Vrienden van het Hippolytushoes

Hippolytushof 1

9991 AV

Middelstum

info@vriendenvanhethippolytushoes.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De “Stichting Vrienden van het Hippolytushoes” is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling onder nummer 806074383.

Donaties en schenkingen kunnen daarom als aftrekpost worden beschouwd bij de aangifte Inkomstenbelasting (uiteraard binnen de grenzen van de Belastingdienst).

Over legaten hoeft de stichting geen successierecht af te dragen.

Financieel overzicht over 2013 (pdf).

Financieel overzicht over 2014 (pdf)

FinancieelFinancieelFinancieel