Vrienden van het Hippolytushoes

Hippolytushof 1

9991 AV

Middelstum

info@vriendenvanhethippolytushoes.nl

Donateurs

De “Stichting Vrienden van het Hippolytushoes” probeert zoveel mogelijk te doen in het belang van de bewoners van Zonnehuis Hippolytushoes.

Dat kan alleen als er geld is.

Donateurs zijn daarom onmisbaar.

  • Wilt u donateur worden? Dat kan al vanaf 5 euro per jaar.
  • Wilt u een eenmalige schenking doen?
  • Wilt u een wijziging doorgeven?
  • Wilt u uitgeschreven worden als donateur?

Gebruikt u dan het contactformulier 

 

DonateursDonateursDonateurs