Vrienden van het Hippolytushoes

Hippolytushof 1

9991 AV

Middelstum

info@vriendenvanhethippolytushoes.nl

Dit ten behoeve van het onderhoud aan de vele AED's in ons dorp

ActiviteitenActiviteitenActiviteiten