Vrienden van het Hippolytushoes

Hippolytushof 1

9991 AV

Middelstum

info@vriendenvanhethippolytushoes.nl

Stichting Vrienden van het Hippolytushoes

De “Stichting Vrienden van het Hippolytushoes” is opgericht op 4 september 1992. 

Het was een moeilijke tijd. 

Net als veel andere verzorgingstehuizen kampte het Hippolytushoes met grote financiële tekorten die gelukkig werden overwonnen.

Het lukte zelfs om tegenover de toenmalige locatie een nieuw, modern verzorgingstehuis te bouwen met aanleunwoningen. De opening vond plaats in de zomer van 1999.

Na een aantal fusies maakt het Hippolytushoes tegenwoordig met 21 andere verzorgingstehuizen in de provincie Groningen deel uit van de Zonnehuisgroep Noord.

De Zonnehuisgroep is een robuuste en betrouwbare organisatie voor welzijn, wonen en zorg. 

Het woonzorgcentrum heet thans Zonnehuis Hippolytushoes.

 

HomeHomeHome